Проблема сміттєзвалищ на Київщині

Не тільки на території Київської області, а й України в цілому, гостро постає проблема переобладнання полігонів твердих відходів. Так, на території Київщини нараховується 41 такий полігон.

Полігон – це звалище твердих побутових відходів (ТПВ). Дуже актуальним і важливим з точки зору екологічної та економічної ефективності є питання впровадження сучасних технологій із утилізації та переробки сміття та його вивозу. У даний час розробляється спеціальна програма, під яку Київська область шукає інвесторів. Реалізація програми розпочнеться вже цього року.

Атмосферні опади, сонячна радіація і виділення тепла в зв’язку з поверхневими, підземними пожежами, загоряннями сприяють протіканню на сміттєзвалищах непередбачуваних фізико-хімічних і біохімічних процесів, продуктами яких є численні токсичні хімічні сполуки в рідкому, твердому і газоподібному станах.

Морфологічний склад твердих побутових відходів на Київських полігонах представлений наступними групами: харчові продукти (40 – 49 %), папір, картон (22 – 30 %), дерево, листя (1 – 2 %), метал чорний (2 – 3 %), текстиль (3 – 5 %), кістки (1 – 2 %), скло (2 – 3 %), гума, шкіра (1 %), каміння, кераміка (1 %), полімерні матеріали (3 – 6 %), інше (3 – 4 %) тощо.

Сьогодні полігони із захоронення відходів вичерпали свої проектні потужності, чим створюється загроза виникнення надзвичайних ситуацій. Існуюча система санітарної очистки населених пунктів не забезпечує регулярного вивозу і знешкодження побутових відходів, що призводить до виникнення стихійних звалищ, не проводиться сортування відходів, у містах комунальними підприємствами не запроваджується система роздільного збирання відходів, що значно зменшило б обсяги накопичення сміття на полігонах.

Основними плановими заходами, які потрібно здійснити у сфері поводження з побутовими відходами є: сприяння залученню інвестицій для придбання та встановлення на полігоні технологічної лінії із сортування, переробки побутових відходів; придбання сучасної спецтехніки, євро контейнерів для роздільного збору відходів; забезпечення створенню системи захисту підземних ґрунтових вод, а також проведення інших заходів щодо безпечної експлуатації полігону і зменшення його негативного впливу на навколишнє природне середовище; впровадження роздільного збирання ТПВ; ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Щодо Ірпеня, то Володимир Карплюк говорив, що в нашому місті буде створено програму (розраховану на 2-3 роки), протягом якої приватний сектор буде забезпечений контейнерами, а підприємців «заохотять» розділяти сміття (якщо вони самостійно не навчаться це робити, то для них тарифи на послуги з вивезення відходів будуть у 5 разів дорожче). Програма з роздільного збору сміття значно покращить санітарний стан вулиць Ірпеня і зменшить вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.