Конкурс «Київщина починається з нас»

З 21 квітня у Київській області стартував патріотичний конкурс “Київщина починається з нас”.

Завдання Конкурсу:

– залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики у сфері патріотичного виховання;

– підтримка молодіжних ініціатив;

– сприяння співпраці молоді з органами виконавчої влади;

– підтримка та розвиток установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, які працюють у сфері патріотичного виховання молоді;

– утвердження патріотичної свідомості та активної громадянської позиції молоді;

– виховання у молоді почуття особистої та національної гідності;

– утвердження українських народних традицій, усвідомлення національної ідентичності;

– розвиток громадянського суспільства.

Умови участі:

У Конкурсі беруть участь громадяни України, які проживають у Київській області та юридичні особи, які зареєстровані та здійснюють діяльність на території Київської області.

Учасники Конкурсу подають організаторам наступні документи:

– анкету учасника;

– аплікаційну форму проекту програми;

– для фізичних осіб – копії паспорту та ідентифікаційного коду, завірені підписом учасника;

– для юридичних осіб – копії установчих документів, завірені власною печаткою і підписом уповноваженої особи;

– листи-підтвердження інших організацій (із копіями установчих документів, завірених власною печаткою і підписом уповноваженої особи) та фізичних осіб (із копіями паспорту та ідентифікаційного коду, завірених підписом фізичної особи) із копіями договорів (угод) про співпрацю з учасником Конкурсу, якщо проект програми передбачає їх участь як співвиконавців;

– сценарії, плани проведення заходів, що заплановані в рамках реалізації проекту. Інші документи, що стосуються реалізації проекту програми.

Проект програми повинен відповідати меті та завданням Конкурсу.

Проект програми має передбачати її реалізацію на території Київської області.

Всі документи подаються в паперовому та електронному виглядах українською мовою.

Конкурс проводиться у три етапи:

На першому етапі (21 квітня – 25 травня 2015 року) проводиться:

– прийом конкурсної документації.

На другому етапі (25 травня – 6 червня 2015 року) Комісія ухвалює рішення про допуск учасників та їх проектів програм до участі у Конкурсі. Таке рішення Комісія ухвалює після розгляду конкурсної документації, що подається учасниками та визначає технічну, організаційну і фінансову спроможність кожного учасника реалізувати проект програми.

Третій етап передбачає:

– презентацію учасниками своїх проектів програм;

– визначення переможців та підведення підсумків.

За результатами конкурсу переможцям буде запропонована фінансова та ресурсна підтримка на реалізацію проектів з боку партнерів.

Детальніше про умови участі в конкурсі можна дізнатися на сайті: www.programa-patriot.ho.ua

Bookmark the permalink.

Comments are closed.