Державна служба якості освіти розпочала акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти

IMAGE 2022-01-31 19:14:39

Цього місяця розпочато реєстрацію заявок на акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти. Про особливості процедури проведення акредитації за новими правилами – в інтерв’ю з начальником управління Державної служби якості освіти у Київській області Лілією КРЕВСЬКОЮ.

– Ліліє Богданівно, хто здійснюватиме акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти? Яка мета даної процедури?

– Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти – це нова процедура, яка базується на кращих традиціях та практиках закладів фахової передвищої освіти. Згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту» акредитацію освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти покладено на Державну службу якості освіти України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2021 року №749 (набув чинності 24 грудня 2021 року) затверджено Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

Основне завдання акредитації – визначення відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу освіти за цією програмою, дотримання вимог та критеріїв, за якими оцінюється якість освітньо-професійної програми й освітньої діяльності. Мова йде про те, як допомогти закладам освіти визначити сильні та слабкі сторони даних програм.

Мета акредитації – не тільки підтвердити відповідність освітньо-професійної програми вимогам законодавства, а й засвідчити, що заклад дає якісні знання здобувачам освіти за пропонованою програмою.

Коли розпочинається акредитація освітньо-професійних програм і які особливості та новації вона має? Як здійснюватиметься відбір експертів для проведення акредитації?

– Для закладів, які планують випуск у лютому 2022 року за новими, вперше започаткованими, освітньо-професійними програмами у межах спеціальностей, та неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» Державна служба якості освіти України уже розпочала акредитацію освітньо-професійних програм. А тим закладам освіти, які планують випуск у червні 2022 року і не мають акредитації, рекомендовано подавати документи з березня 2022 року. Процедура триватиме два місяці з моменту подання заяви до прийняття рішення.

Серед особливостей є те, що акредитаційна справа ведеться в електронному вигляді, а проведення акредитаційної експертизи організовуватиме уповноважена Службою державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти».

Своєрідними новаціями є і те, що для проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми формуєтьcя експертна група, куди входять: один представник територіального органу Служби та два експерти з числа фахівців, внесених до реєстру експертів Служби. Експертна група працюватиме у дистанційному режимі. Планується, що лише представник територіального органу Служби виїзджатиме до місця розташування закладу освіти. Метою такого візиту буде опрацювання чек-листа запитань (завдань), уточнення даних, вказаних у документі про результати самооцінювання тощо.

Якщо говорити про експертів, які будуть залучатися для проведення акредитації освітньо-професійної програми закладу освіти, то їх відбір здійснюватиметься рандомним способом із структурованого за спеціальностями списку експертів для того чи іншого закладу освіти. За даними Служби, сьогодні уже 250 осіб пройшли навчання, успішно склали тестування. Залучатимуть до складу експертів фахівців із числа науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти з досвідом педагогічної роботи не менше 5 років.

– Які рішення можуть ухвалювати за результатами акредитаційної експертизи?

– Служба за результатами проведення акредитаційної експертизи може ухвалити такі рішення: про акредитацію освітньо-професійної програми, про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійної програми, про відмову в акредитації освітньо-професійної програми.

При умові, якщо буде ухвалено рішення про відмову в акредитації, заклад освіти має право повторно подати документи для акредитації освітньо-професійної програми не раніше ніж через рік після ухвалення рішення про відмову. Експертна група підтверджує, що недоліки усунуто, і складає відповідний звіт. Далі Служба погоджує акредитацію у порядку, визначеному Положенням.

У цьому випадку здобувачам освіти важливо розуміти й знати, що заклад освіти має право, за наявності ліцензії з відповідної спеціальності, продовжувати освітню діяльність за даною освітньо-професійною програмою з видачею документа про здобуту фахову передвищу освіту. Але у додатку до диплома фахового молодшого бакалавра буде відсутня інформація про акредитаційні сертифікати, рішення.

У процедуру закладено заперечення чи оскарження висновків експертів. Під час акредитації обов’язковим є діалог з експертами та керівництвом закладу з метою з’ясовування позицій, обговорення результатів.

– Хто і на який термін прийматиме рішення про акредитацію? Яка вартість акредитації буде у 2022 році?

– Для прийняття рішення про акредитацію освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти Службою створюється дорадчий орган – Акредитаційна комісія Державної служби якості освіти України, яка й розглядатиме акредитаційну справу за відповідною освітньо-професійною програмою. До її складу входять представники Державної служби якості освіти України, закладів вищої та фахової передвищої освіти, представники роботодавців, студентства. Склад такої комісії – 25 членів, з яких 17 є представниками закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Рішення про акредитацію вперше за кожною освітньо-професійною програмою приймається строком на п’ять років, а при другій та наступних акредитаціях – строком на 10 років. Рішення про умовну (відкладену) акредитацію приймається строком на один рік. Служба протягом трьох робочих днів з дня затвердження рішення про акредитацію освітньо-професійної програми надає закладу освіти сертифікат про акредитацію та вносить інформацію до ЄДЕБО.

Акредитаційний процес є відкритим та прозорим. На офіційному вебсайті Служби для ознайомлення широкого кола громадськості буде опубліковано: наказ про затвердження складу експертної групи для проведення акредитаційної експертизи; наказ, яким затверджене рішення про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію, відмову в акредитації освітньо-професійної програми; звіт експертної групи (оприлюднюється впродовж 10 робочих днів після прийняття рішення Службою). Ряд документів має бути опубліковано і на веб-сайті закладу освіти.

Вартість акредитації у 2022 році становитиме 19500 гривень, що дорівнює трьом мінімальним заробітним платням. З цієї суми буде оплачуватися робота експертної групи з двох – трьох експертів (один може бути залученим); Науково-методичного центру з питань якості освіти, який забезпечуватиме логістику експертів, підготовку пакетів документів тощо. Вартість буде відкритою і прозорою, бо центр є бюджетною установою.

Завдання Служби як організатора цього процесу – надати модель, яка працюватиме і реально приноситиме користь і закладам, і здобувачам освіти, і роботодавцям, і суспільству в цілому.

Розмовляла Софія КВІТНЕВА

Більше актуальних новин Ірпеня та Приірпіння шукайте у нас у соцмережі Facebook  та Telegram!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.