Нотаріуси зможуть засвідчувати копії електронних доказів

25 Квітня 2018

У парламенті зареєстровано проект Закону № 8281 від 17.04.2018, який передбачає внесення змін до частини третьої статті 100 Цивільного процесуального кодексу України, зокрема, заміну слів “посвідчених у порядку, передбаченому законом” на слова “посвідчених у нотаріальному порядку”. За словами директора юридичної компанії “Бі ен Сі” Максима Кожуха, такі зміни дозволять заповнити законодавчі прогалини та вирішити колізії, які існують на сьогодні в питанні посвідчення паперових копій електронних доказів.

“Як відомо, згідно статті 3 Цивільного процесуального кодексу України, однією з основних засад цивільного судочинства є змагальність сторін. Проте вона часто порушується внаслідок прогалин, що існують в процесуальному праві. Це також позбавляє можливості реалізувати в повній мірі права учасників судового процесу. Однією з таких прогалин права є норма статті 100 Цивільного процесуального кодексу України. Так, відповідно до частини третьої вказаної статті, електронні докази можуть подаватися в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом”, – наголошує Максим Кожух.

“При цьому, в Цивільному процесуальному кодексі України всі випадки засвідчення копій документів виділені окремо. Зокрема, коли йдеться про нотаріальне засвідчення, такі випадки окремо прописані в Кодексі. У статті 95 Кодексу вказано, що учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу своїм підписом. Проте в статті 100 Кодексу зазначається, що письмова копія електронного доказу не є письмовим доказом. Звідси можна дійти висновку про те, що стаття 95 Кодексу не регулює питання яким чином має бути завірена паперова копія електронного доказу. Норми права, на яку посилається частина третя статті 100 Кодексу, теж не існує. Отже, Кодекс не дає чіткої відповіді на питання, чи підписом особи має бути завірена паперова копія електронних доказів, чи нотаріально. Як підсумок, в законодавстві не вказано яким саме чином повинна бути засвідчена паперова копія електронного доказу», – запевняє юрист.

«Такі норми права лише заплутують учасників цивільного процесу та породжують прогалини права. Судді не знають як виконати таку неоднозначну норму права. Учасники процесу по-різному сприймають та тлумачать її на свій розсуд. Судді можуть застосувати її неправильно, до того ж не нестимуть відповідальності, адже формально порушення процесу не відбудеться через прогалини права в процесуальному законодавстві. Тому права учасників процесу щодо приєднання доказів та засади судочинства порушуються. Електроні докази іноді неправомірно не приєднуються. Деякі докази, через дану прогалину права, навпаки, приєднуються всупереч закону. Це порушує право сторін на справедливий суд. Разом з цим, вказана прогалина права сприяє зростанню корупції в судах», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту. До того ж, на думку юриста, є цілком виправданим надання права робити паперові копії електронних доказів та їх засвідчення нотаріусам”, – підкреслює Максим Кожух.

“Так, нотаріус, як уповноважена законом особа, зможе взяти на себе обов’язок стверджувати, що саме ця чи інша паперова копія знята з певного електронного доказу. Крім того, в нотаріуса є технічна можливість це зробити та доступ до всіх необхідних реєстрів. В той же час, своїм засвідченням він нестиме відповідальність за неправдивість даних. Даний законопроект спрямований вирішити вказане питання. Крім того, прийняття законопроекту надасть можливість швидше розглядати справи, в яких наявні електронні докази. В суддів не буде виникати питання правильності застосування тих чи іншим норм права. Реалізація законопроекту усуне сумніви відповідності оригіналу долучених до матеріалів справ копій електронних доказів. В результаті прийняття законопроекту, будуть забезпечені процесуальні права громадян”, – додає юрист.

Bookmark the permalink.

Comments are closed