МОН та Уповноважений ВРУ з прав людини співпрацюватимуть для захисту прав та свобод людини і громадянина в сфері освіти – підписано Меморандум

Міністерство освіти і науки та Уповноважений ВРУ з прав людини координуватимуть зусилля та спільнопрацюватимуть для попередження, виявлення, усунення та недопущення порушень прав і свобод людини і громадянинау сфері освіти. Відповідний Меморандум було підписаноМіністром освіти і науки Лілією Гриневич та Уповноваженим ВРУ з прав людини Людмилою Денісовою.

«Для нас ця співпраця є вкрай важливою і ми зацікавлені в тому, щоб долучити представників Уповноваженого до всіхробочих груп, які працюють над нормативнимидокументами, що стосуються забезпечення прав. Також з наступного року має почати роботу освітній омбудсмен та його офіс, і ми розраховуємо, що між ним і Уповноважениміснуватиме постійний зв‘язок та спільна робота», – зазначила Лілія Гриневич.

Сторони, зокрема, домовилися про такі напрями співпраці:

Здійснювати моніторинг стану забезпечення права людини на освіту, аналізувати  причини системнихпорушень прав і свобод людини у цій сфері, їхнаслідків, формувати узгоджені пропозиції МОН України щодо усунення таких порушень.
Узгодження позицій щодо шляхів вирішення проблем, пов’язаних з реалізацією права людини на освіту, забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина під час розробки проектів нормативно-правових актів, які регулюють роботу системи освіти.
Взаємодія з громадськими організаціями для проведенняаналізу, обговорення кращих напрацювань з питаньдотримання прав людини у сфері освіти.
Організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості громадянщодо захисту своїх прав (проведення конференцій, семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів).
Організація просвітницьких кампаній та заходів щодопідвищення правової поінформованості дітей щодосвоїх прав, а також педагогів щодо захисту прав дітей.
Взаємодія при реалізації заходів на виконання плану дійз реалізації  Національної стратегії у сфері прав людини  на період до 2020 року щодо підвищення рівняобізнаності у сфері прав людини.
Розроблення та реалізація спільних проектів та/абопрограм, спрямованих на посилення гарантій прав і свобод людини в діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН України.
Підготовка пропозицій і рекомендацій до проектівзаконів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікаціїміжнародних договорів, що стосуються прав та свобод людини.
Залучення фахівців закладів, установ, організацій, підпорядкованих МОН України, до підготовкищорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого в частині, що стосується дотримання прав людини.

Слід відзначити, що Меморандум з МОН – це перший відповідний документ, підписаний між Уповноваженим ВРУ з прав людини та центральним органом виконавчої влади.

«Ми починаємо з освіти, бо вона – початок усього і дотичнадо дуже великої кількості наших громадян. Якщо людинамає освіту, вона отримує більші можливості в житті. Ми сподіваємось, що наша постійна співпраця ще на етапіпідготовки всіх документів допоможе зробити підготовкуактів якіснішою та оперативнішою», – додала Людмила Денісова.

Передбачається, що для реалізації співпраці за всіманапрямами сторони визначать контактних осіб, а такожсистематично проводитимуть спільні зустрічі.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.